Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων σε Χάλκη και Ανάφη

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την Απόφαση 41/30-5-2011 ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης».
Με αυτό προβλέπεται:

- η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανάγκη περιορισμού της κατανάλωσης των προϊόντων και στη γενικότερη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν ενεργοβόρες συσκευασίες και αποτελούν παράλληλα δύσκολα διαχειρίσημα απορρίμματα και έπειτα στα οφέλη της ανακύκλωσης των προϊόντων αυτών. Αυτό πρόκειται να γίνει με σεμινάρια και ημερίδες ανοιχτές στο ευρύ κοινό και με δράσεις στα σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Επιπλέον προβλέπεται η ενεργοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων, καθώς και η δραστηριοποίηση των ήδη ευαισθητοποιημένων πολιτών.

- Η διαχείριση και διανομή κομποστοποιητών οργανικών απορριμμάτων (Οικιακή κομποστοποίηση), η λιπασματοποίηση για επαγγελματίες και κλαδοτεμαχιστής). Το παραγόμενο λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιείται από το Δήμο για τον εμπλουτισμό κοινόχρηστων χώρων φύτευσης. Στις επιχειρήσεις θα παραχωρηθούν ειδικοί κάδοι. Για επιχειρήσεις εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ.) προβλέπεται η αγορά μηχανικού λιπασματοποιητή (κομποστοποιητή) συνεχούς παραγωγής, στον οποίο θα μεταφέρονται όλα τα παραγόμενα οργανικά απόβλητα.

- ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή σε τρεις ομάδες: σε γυαλί, χαρτί και πλαστικές συσκευασίες. Στοχεύοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, θα διατεθούν στα νοικοκυριά βιοαποικοδομήσιμες σακούλες στις οποίες θα συλλέγονται τα υλικά από την υπηρεσία καθαριότητας. Σε κεντρικά σημεία θα τοποθετηθούν μικροί κάδοι πολλαπλών θέσεων για την απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών από τους περαστικούς. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα εναποτίθενται σε ειδικούς κάδους, τα λεγόμενα «κοντέινερ» (containers) και μετά θα συμπιέζονται σε μηχάνημα συμπίεσης. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα παραδίδονται σε εταιρεία ανακύκλωσης για τη μεταφορά και περαιτέρω διαχείρισή τους.

- η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού από τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης, που σήμερα η ποιότητα του νερού σε αυτά είναι υποβαθμισμένη.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του (τέως) Δήμου Ποσειδωνίας Σύρου, στον οποίο έχουν εγκατασταθεί τέσσερις μονάδες, από τις οποίες οι πολίτες με πολύ μικρό αντίτιμο προμηθεύονται άριστης ποιότητας πόσιμο νερό. Από σχετική μελέτη προέκυψε ότι από την πρώτη μονάδα, που τοποθετήθηκε στο Δήμο Ποσειδωνίας, εξοικονομήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο 250.000 πλαστικά μπουκάλια, 16τόνοι CO2, 10 τόνοι πετρέλαιου και περίπου 200.000€ από τους πολίτες.

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα και το συνολικό του κόστος για μελέτες και υλοποίηση προβλέπεται (και για τα δύο νησιά) στις 505.000 €
 
Ας βοηθήσουμε όλοι!

Έρευνα της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα που έχει ξεκινήσει η Ένωσή μας από το περασμένο Πάσχα σχετικά με τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες στο νησί, καθώς και προτάσεις για βελτιώσεις, παράπονα και επιβραβέυσεις που διατυπώνουν οι τουρίστες.

Η έρευνα γίνεται με σχετικό ερωτηματολόγιο, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα που έχει διανεμηθεί σε όλες τις καφετέριες του νησιού και αλλού και μοιράζεται στους τουρίστες. Μέχρι σήμερα έχουν συμπληρωθεί πάνω από 160 ερωτηματολόγια.

Τα ερωτηματολόγια αφού επεξεργαστούν από ειδικούς, θα προκύψουν κωδικοποιημένα αποτελέσματα τα οποία θα ανακοινωθούν απ' το Site μας και θα κοινοποιηθούν στο Δήμο και στην τοπική κοινωνία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια καταγραφή που γίνεται για πρώτη φορά στο νησί, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό και έχει σκοπό να συμβάλλει στην ανάδειξη του ποιοτικού τουρισμού της Χάλκης και στη διατήρηση της φυσικής της ομορφιάς.