Χρήσιμα Links και Νέα


Το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Χάλκης συμμετείχε πιλοτικά στο πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.) κατά τη διετία 2010 - 2012,
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
Το σχολείο μας, εφάρμοσε σχέδια δράσης τα οποία αξιολογήθηκαν από το Παρατηρητήριο Α.Ε.Ε. διακρίθηκαν και καταγράφονται ως πρότυπο καλών πρακτικών, ανάμεσα στα άλλα 212 σχολεία Β/μιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν.


Οι αναλυτικοί πίνακες της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού της Χάλκης, το 1947. Η απογραφή διενεργείται την 19η Οκτωβρίου του 1947, λίγο μετά την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών των Εξωτερικών των τεσσάρων Δυνάμεων στο Παρίσι (27 Ιουνίου 1946) να περιέλθουν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, και την Υπογραφή της συνθήκης Ειρήνης (10 Φεβρουαρίου 1947)
μεταξύ των συμμάχων και των συνασπισμένων δυνάμεων της Ελλάδας και της Ιταλίας,
σύμφωνα με την οποία η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα με πλήρη κυριαρχία τα νησιά των Δωδεκανήσων
και τις παρακείμενες νησίδες.
                                   http://www.halkites.gr/


Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη χορήγησε υποτροφίες σε νέους για μεταπτυχιακές σπουδές με διαμονή ή καταγωγή από τη Χάλκη ή την Κω. Φέτος για πρώτη φορά έλαβαν υποτροφία και τρεις νέοι από τη Χάλκη.
Το Ίδρυμα αποδίδει κάθε χρόνο τις σχετικές υποτροφίες.
Παράλληλα, για δεύτερη χρονιά συνεχίζει το πρόγραμμα περίθαλψης αναξιοπαθούντων ηλικιωμένων στη Χάλκη, με καθημερινή φροντίδα και επίβλεψή τους από νοσηλευτή που έχει προσλάβει για τον σκοπό αυτό.
Και οι δύο δράσεις αποτυπώνονται στο καταστατικό του Ιδρύματος, όπως ακριβώς ήθελε και ο ιδρυτής του, ο αείμνηστος συμπατριώτης μας, Σωκράτης Φανουράκης.
                     http://www.fanourakisfoundation.org/

 
Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος (Καραίσκου 104, Πλατεία Κοραή, δίπλα στο Δημαρχείο) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων, διοργανώνει
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
στις 9μμ, με ζωντανή μουσική φαγητό και κρασί, τιμή 20 Ευρώ

 
 
 
 
 

Πρόσκληση στην Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωσή μας


Tο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά
                                         πραγματοποίησε
το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου  2013 και ώρα 19.00,

την ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ένωσης
 στην Στέγη της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας- Πειραιά 
(οδός 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα). 

Προκήρυξη (νέα) για τη θέση του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης στο e - Κέντρο δια Βίου Μάθησης στη Χάλκη


Αναρτήθηκε η νέα προκήρυξη για τη θέση του Υπευθύνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στο e Κέντρο δια Βίου Μάθησης της Χάλκης.

Οι αρμοδιότητες του υπευθύνου ενδεικτικά, είναι:

-      Υποστήριξη για την ανάπτυξη των προτάσεων των Δήμων για συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα
-      Υποστήριξη του Δήμου για την ανάπτυξη προτάσεων για τα τοπικά προγράμματα
-      Ένταξη εκπαιδευτών σε τμήματα μάθησης, καθοδήγηση – εποπτεία εκπαιδευτών
-      Προγραμματισμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού και καθορισμός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος τμημάτων μάθησης
-      Ευθύνη διενέργειας και συντονισμού διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο Δήμου
-      Προώθηση και διασφάλιση ποιοτικών δεδομένων των δομών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας
-      Συνεργασία και συμμετοχή στις διαδικασίες τοπικής επικοινωνιακής προβολής
-      Συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr ), όπου και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: από Τετάρτη 4-12-2013 έως και Τετάρτη 18-12-2013 και ώρα 15:00μμ.

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τρίτη 24-12-2013 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αποστολή της προκήρυξης, απευθυνθείτε στο vanil@otenet.gr