Αιτήσεις Συμμετοχής για Εγκεκριμένο Σεμινάριο Erasmus+ - KA1
 Η Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (Ε.ΔΡΑΣ.Ε – www.edrase.gr) οργανώνει σεμινάριο για εκπαιδευτές - επιμορφωτές νέων ή διαχειριστές προγραμμάτων, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+, ΚΑ1. 


LeaD in Practice: A blended-learning project on Learning Design in Practice
Σεμινάριο Κατάρτισης:
22 Σεπτεμβρίου 2017 - 31 Μαΐου 2018 | ΑΘΗΝΑ

Η ΕΔΡΑΣΕ οργανώνει ένα 9μηνο σεμινάριο Μεικτής Μάθησης (blended-learning course - συνδυασμός εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με επιτόπια εκπαίδευση).  Αυτό έχει δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει όλα τα μη επεξεργασμένα, άγνωστα και ανεπίλυτα ζητήματα και τις "καυτές πατάτες" που εμφανίζονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus +.
Το σεμινάριο θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα και  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+/KA1.

Στο 9μηνο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 3 εκπρόσωποι από 8 χώρες, ηλικίας από 22 ετών και πάνω που έχουν σχετική εμπειρία ως εκπαιδευτές ή επιμορφωτές νέων ή διαχειριστές προγραμμάτων ή επιμορφωτές επιμορφωτών που θέλουν να βελτιώσουν τις σχετικές τους ικανότητες. 
Θα υπάρξουν δύο φάσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, μία πριν το δια ζώσης σεμινάριο (Αθήνα, 25/11 - 3/12/2017) και μια μετά. Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης για το δια ζώσης σεμινάριο καλύπτονται.
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
ή στείλτε e-mail στο vanil@otenet.gr (για πληροφορίες όχι για την αίτηση).
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 24/8/2017.The Education Activities Society (EDRASEwww.edrase.gr) organizes a seminar for young trainers / trainers or project managers, within an approved Erasmus + program, KA1.
LeaD in Practice: A blended-learning project on Learning Design in Practice
Training Course
22 September 2017 - 31 May 2018 | ATHENS, Greece

This is a 9-month blended-learning project (combining distance and on-location training) that has been set up to address all the unprocessed, unspoken and unresolved issues and “hot potatoes” that repeatedly emerge during Erasmus+ mobilities.

Eight (8) countries will be represented in this project, with 3 participants each. The participants will be aged 22 years and above, they will already have a role as a youth trainer, youth worker, project manager or trainer of trainers and they will be interested in advancing their skills in line with the course objectives.
There will be two distant-learning phases - one before the training course (Athens, 25/11 - 3/12/2017) and one following it.
Accommodation and travel expenses for the live seminar in Athens, are covered.

For more info and the application, please follow this link: http://trainings.salto-youth.net/6763
The deadline for the application is the 24th of August 2017.
Πολιτιστική Ατζέντα Χάλκης - Αύγουστος 2017