Μαθήματα Χορού στην Ένωση Χαλκιτών Αθήνας - ΠειραιάΜαθήματα νησιώτικων και Χαλκίτικων χορών
από την Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά


Η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά διοργανώνει μαθήματα παραδοσιακών νησιώτικων και Χαλκίτικων χορών, κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα, στις 5μμ.
Η πρώτη μας συνάντηση είναι αυτό το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016, στη στέγη μας 3ης Σεπτεμβρίου 56, στην Αθήνα.
Ενδεικτικά, τα επόμενα μαθήματα θα γίνουν στις 15 Οκτ, στις 29 Οκτ, στις 12 Νοε, στις 26 Νοε κλπ. 

Συμμετοχή μπορείτε να δηλώνετε στα τηλέφωνα: 6955213626, 6944170951 ή στο e-mail της Ένωσής μας: vanil@otenet.gr

Το κόστος συμμετοχής ορίστηκε στο συμβολικό ποσό των 5 ευρώ / μήνα, το οποίο θα καλύπτει τα πάγια έξοδα της δραστηριότητας.
(Για οικογένεια με 2 ή περισσότερα παιδιά ή ενήλικες συμμετέχοντες, το ποσό παραμένει στα 5 ευρώ / οικογένεια και όχι ανά άτομο).  


Σας περιμένουμε να γνωριστούμε, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε.


Προκύρηξη θέσης Νοσηλευτή/τριας στη Χάλκη


ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
  
Γραμματεία Πληρ.: Ευαγγελία Αγγελακοπούλου
Τηλ: 210 7249940, Φαξ:210 7249941  Email: info@fanourakisfoundation.org

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης νοσηλευτή-τριας

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσεται μια (1) θέση νοσηλευτή για την δράση της περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας στη Κω και μια (1) θέση νοσηλευτή για την δράση της περίθαλψης ατόμων τρίτης ηλικίας στην Xάλκη.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα:

ü  Να είναι Έλληνες πολίτες.
ü  Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ü  Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ü  Να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΙΕΚ νοσηλευτικής.
ü  Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή.
ü  Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2.       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
3.       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
4.       Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας.
5.       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
6.       Βιογραφικό

Ø  Η αίτηση και η παρούσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org.
Ø  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μετά των ανωτέρω δικαιολογητικών λήγει την  30η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17.00.
Ø  Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα: Mαρασλή 21, 106 76 Αθήνα
Ø  Η πρόσληψη θα γίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.Αποτελέσματα Ανάλυσης Νερού της Χάλκης από την Ένωση Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά

Η Ένωσή μας - μετά από προτροπές μελών μας - προχώρησε σε ανάλυση δειγμάτων νερού
από εξειδικευμένη εταιρία, με την τήρηση των προβλεπόμενων μεθόδων δειγματοληψίας. 
Τα δείγματα πάρθηκαν από δύο σημεία τρεχούμενου νερού βρύσης, μέσα στον οικισμό.

Το θέμα κρίνουμε ότι είναι σοβαρό και για αυτό μένουμε μακριά από κάθε είδους εύκολα συμπεράσματα, από όποια πλευρά και αν προέρχονται.

Παραθέτουμε την επιστολή της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά προς τον Δήμο Χάλκης
η οποία περιλαμβάνει και όλα τα σχετικά συνημμένα έγγραφα των αναλύσεων, αλλά και τις προτάσεις μας.Τα έγγραφα βρίσκονται στα αρχεία μας και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε μας τα ζητήσει. Επίσης από σήμερα βρίσκονται και στα αρχεία του Δήμου Χάλκης.