Μνημόσυνο για τον Σωκράτη Φανουράκη


Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη και οι συγγενείς του,
τίμησαν τη μνήμη του Σωκράτη Φανουράκη στο μνημόσυνο των 40 ημερών από τον θάνατό του,
το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013, στις 9 π.μ
στον Άγιο Γεώργιο στο Πυλί της Κω.