Απάντηση του Δήμου Χάλκης στο Υπόμνημα της Ένωσης Χαλκιτών.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά
(βρίσκεται αναρτημένο σε προηγούμενη καταχώρηση σε αυτό το Site)
για σημαντικά και τρέχοντα θέματα που αφορούν:

1. την παράνομη βόσκηση
2. το κλείσιμο διόδων προς τη θάλασσα
3. τη νομιμότητα της διάνοιξης νέου δρόμου
4. το ψάρεμα με δυναμίτες,

 ο Δήμος Χάλκης απάντησε τα παρακάτω:

Απόσπασμα από το 4ο πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του μηνός Aπριλίου του έτους 2015.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 65/30-04-2015
ΘΕΜΑ 18ο: ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: 

Κατάθεση Υπομνήματος Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας-Πειραιά.

... Το σώμα ακούγοντας την κατάθεση του υπομνήματος από τον κ. Ηλιάδη Βαγγέλη Πρόεδρο της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας-Πειραιά λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό λειτουργίας του και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αφού έλαβε γνώση των όσων κατατέθηκαν μέσω του υπομνήματος από τον Πρόεδρο της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας-Πειραιά θα προβεί σε ότι είναι δυνατόν ώστε να δοθούν λύσεις στα παραπάνω ...Συνέδριο Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Ρόδο


ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΙΘ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Ρόδος 2 – 5 Ιουλίου 2015  
Αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου «Ακταίον» - Ρόδος