Χρήσιμα Links και Νέα


Το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Χάλκης συμμετείχε πιλοτικά στο πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.) κατά τη διετία 2010 - 2012,
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
Το σχολείο μας, εφάρμοσε σχέδια δράσης τα οποία αξιολογήθηκαν από το Παρατηρητήριο Α.Ε.Ε. διακρίθηκαν και καταγράφονται ως πρότυπο καλών πρακτικών, ανάμεσα στα άλλα 212 σχολεία Β/μιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν.


Οι αναλυτικοί πίνακες της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού της Χάλκης, το 1947. Η απογραφή διενεργείται την 19η Οκτωβρίου του 1947, λίγο μετά την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών των Εξωτερικών των τεσσάρων Δυνάμεων στο Παρίσι (27 Ιουνίου 1946) να περιέλθουν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, και την Υπογραφή της συνθήκης Ειρήνης (10 Φεβρουαρίου 1947)
μεταξύ των συμμάχων και των συνασπισμένων δυνάμεων της Ελλάδας και της Ιταλίας,
σύμφωνα με την οποία η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα με πλήρη κυριαρχία τα νησιά των Δωδεκανήσων
και τις παρακείμενες νησίδες.
                                   http://www.halkites.gr/


Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη χορήγησε υποτροφίες σε νέους για μεταπτυχιακές σπουδές με διαμονή ή καταγωγή από τη Χάλκη ή την Κω. Φέτος για πρώτη φορά έλαβαν υποτροφία και τρεις νέοι από τη Χάλκη.
Το Ίδρυμα αποδίδει κάθε χρόνο τις σχετικές υποτροφίες.
Παράλληλα, για δεύτερη χρονιά συνεχίζει το πρόγραμμα περίθαλψης αναξιοπαθούντων ηλικιωμένων στη Χάλκη, με καθημερινή φροντίδα και επίβλεψή τους από νοσηλευτή που έχει προσλάβει για τον σκοπό αυτό.
Και οι δύο δράσεις αποτυπώνονται στο καταστατικό του Ιδρύματος, όπως ακριβώς ήθελε και ο ιδρυτής του, ο αείμνηστος συμπατριώτης μας, Σωκράτης Φανουράκης.
                     http://www.fanourakisfoundation.org/

 
Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος (Καραίσκου 104, Πλατεία Κοραή, δίπλα στο Δημαρχείο) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων, διοργανώνει
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
στις 9μμ, με ζωντανή μουσική φαγητό και κρασί, τιμή 20 Ευρώ

 
 
 
 
 

Πρόσκληση στην Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωσή μας


Tο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά
                                         πραγματοποίησε
το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου  2013 και ώρα 19.00,

την ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ένωσης
 στην Στέγη της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας- Πειραιά 
(οδός 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα). 

Προκήρυξη (νέα) για τη θέση του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης στο e - Κέντρο δια Βίου Μάθησης στη Χάλκη


Αναρτήθηκε η νέα προκήρυξη για τη θέση του Υπευθύνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στο e Κέντρο δια Βίου Μάθησης της Χάλκης.

Οι αρμοδιότητες του υπευθύνου ενδεικτικά, είναι:

-      Υποστήριξη για την ανάπτυξη των προτάσεων των Δήμων για συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα
-      Υποστήριξη του Δήμου για την ανάπτυξη προτάσεων για τα τοπικά προγράμματα
-      Ένταξη εκπαιδευτών σε τμήματα μάθησης, καθοδήγηση – εποπτεία εκπαιδευτών
-      Προγραμματισμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού και καθορισμός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος τμημάτων μάθησης
-      Ευθύνη διενέργειας και συντονισμού διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο Δήμου
-      Προώθηση και διασφάλιση ποιοτικών δεδομένων των δομών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας
-      Συνεργασία και συμμετοχή στις διαδικασίες τοπικής επικοινωνιακής προβολής
-      Συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr ), όπου και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: από Τετάρτη 4-12-2013 έως και Τετάρτη 18-12-2013 και ώρα 15:00μμ.

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τρίτη 24-12-2013 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αποστολή της προκήρυξης, απευθυνθείτε στο vanil@otenet.gr
 
 
 
 

Νέα Επιστολή προς την Πολεοδομία Ρόδου και άλλους Φορείς για τις Καταπατήσεις

Σε συνέχεια των προσπαθειών μας, ώστε να σταματήσει η πρακτική της καταπάτησης δημόσιων χώρων, της αυθαίρετης δόμησης και κυρίως του αποκλεισμού διόδων προς τη θάλασσα στον χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό του νησιού μας, η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά απέστειλλε την παρακάτω επιστολή προς τα αρμόδια τμήματα της Πολεοδομίας Ρόδου με κοινοποίηση στον Δήμο, στο αστυνομικό τμήμα και στο λιμενικό σταθμό Χάλκης:

"Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας- Πειραιά και σε συνέχεια της από 31-5-2010 επιστολής μας, επανερχόμαστε στο ζήτημα της συστηματικής και διαρκούς καταπάτησης των κοινοχρήστων διόδων με αποτέλεσμα την αλλοίωση τόσο της ρυμοτομίας του νησιού όσο  και της ακτογραμμής.
Οι παραβάσεις συνεχίζονται ενώ παράλληλα δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την  επαναφορά της προτέρας κατάστασης. Σας έχουμε ήδη προ τριετίας αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο (CD-ROM) με πλήρες φωτογραφικό αρχείο καταγραφής κάθε παράκτιας οικίας ή οικοπέδου του οικισμού «Νημποριό Χάλκης», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την διαπίστωση παραβάσεων «κλεισίματος» κοινοχρήστων διοδίων κυρίως προς τη θάλασσα και ιδιωτικοποίησης δημόσιας περιουσίας, το οποίο προφανώς έμεινε αναξιοποίητο.
 Σχετική ενημέρωση έχουν λάβει με επιστολή του Δ.Σ. της Ένωσης οι κ.κ. Δήμαρχος, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χάλκης, η Αστυνομία Χάλκης και η ΔΕΠΑΧ.  
Όταν σε όλα τα πολιτισμένα κράτη  ενισχύεται η προσπάθεια διατήρησης της παράδοσης, της τοπικής αρχιτεκτονικής ακόμα και αποκατάστασης των «λαθών» του παρελθόντος, στην Ελλάδα συνεχίζει να επικρατεί η λογική της μικροπολιτικής  και της ασυδοσίας.
 Οφείλουμε, απέναντι στη συνείδησή μας και στις επόμενες γενεές να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Χαλκιτών Αθήνας- Πειραιά επιφυλάσσεται να στραφεί κατά των αρμοδίων φορέων, εξαντλώντας κάθε ένδικο μέσο".
                                                                                                    Με εκτίμηση,  
                                                                                                     για το Δ.Σ. της  Ένωσης

Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Βαγγέλης Ηλιάδης
Πιπίνα Τριανταφυλλοπούλου 

Επιστολή προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου


Αθήνα 12-11-2013

 Προς : τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου           
Κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Πληροφορηθήκαμε από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου ότι  προγραμματίζεται η κατάργηση της απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χάλκης με τον Πειραιά καθώς και η μείωση των επιδοτούμενων δρομολογίων της άγονης γραμμής (Πειραιάς …  Χάλκη … Ρόδος με επιστροφή) που μέχρι σήμερα εκτελεί η εταιρία ΑΝΕΚ (με το πλοίο «ΠΡΕΒΕΛΗΣ»).

Η μεταφορά της αφετηρίας στο Λαύριο, τη Ραφήνα ή αλλού καταργεί οποιαδήποτε δυνατότητα των Χαλκιτών, που ζουν στην Αθήνα και στον Πειραιά, να στείλουν στο νησί, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά οικοδομών, οικοσκευές και διάφορα αγαθά, που χρειάζονται οι συγγενείς μας που ζουν στο νησί.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν αντίστοιχη κίνηση είχε αποδειχθεί μη λειτουργική για τις εταιρείες και γρήγορα εγκαταλείφθηκε.

Επομένως μια τέτοια ενέργεια θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό του νησιού μας καθώς θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στον ανεφοδιασμό αγαθών, προϊόντων και υλικών στη διάρκεια του χειμώνα και φυσικά καταστροφική μείωση του τουρισμού το καλοκαίρι.

Κυρίως όμως θα αποτελέσει κίνητρο για όλες τις ευπαθείς ομάδες του λιγοστού πλέον πληθυσμού μας, των 300 κατοίκων (ηλικιωμένων που χρήζουν τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, ατόμων με προβλήματα υγείας και μικρών παιδιών), να μετοικίσουν στη Ρόδο ή όπου αλλού, προσπαθώντας να γλυτώσουν το ρίσκο της ζωής σε ένα νησί χωρίς γιατρό και  χωρίς τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Κύριε Υπουργέ,

αναρωτιόμαστε σε ποιο Ευρωπαϊκό κράτος, αντί να αυξάνονται οι παροχές σε μικρές ομάδες πληθυσμού ακριτικών περιοχών ώστε να πλησιάζουν τις αντίστοιχες μιας μεγάλης πόλης (όπως ορίζεται και στο Σύνταγμα της χώρας), μειώνονται, με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων;  
Σε ποιο κράτος παραμερίζεται τόσο κατάφωρα ο παράγοντας άνθρωπος στο πλαίσιο μιας αμφιλεγόμενης οικονομικής πολιτικής;

Οι συνέπειες θα είναι ηθικά ανεπίτρεπτες και σίγουρα δεν αρμόζουν σε ένα κράτος που θέλει να τηρεί το ελάχιστο μιας κοινωνικής πρόνοιας και να λέγεται «πολιτισμένο». Το κλείσιμο του σχολείου, των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τον χειμώνα, σε πείσμα μάλιστα της σταθερής τάσης εγκατάλειψης του νησιού και ο μηδενισμός της πρωτογενούς παραγωγικότητας θα είναι η επόμενη ημέρα. Θα μας καταδικάσει κυριολεκτικά σε απομόνωση.

Ελπίζουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης και να την ανακαλέσετε προς όφελος όλων.
 
Με εκτίμηση
ο Πρόεδρος Βαγγέλης Ηλιάδης 
η Γ. Γραμματέας  Πιπίνα Τριανταφυλλοπούλου
 
 
 
 
 

Αφαλάτωση στη Χάλκη


Ξεκίνησαν στη Χάλκη οι γεωτρήσεις για την άντληση του θαλασσινού νερού το οποίο θα χρειαστεί για την μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κάνια.
 

Η σύμβαση για το έργο έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη και αφορά την κατασκευή Μονάδας Αφαλάτωσης  και κατασκευή συνοδών έργων, προϋπολογισμού € 334.361,67.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία «Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ Ε.Ε Ανδρέας Αχ. Κωνσταντίνου ΕΔΕ».

Το έργο αναμένεται να λύσει το χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης του νησιού.

Είναι το πρώτο από μια σειρά αντίστοιχων έργων στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ο Δήμος Χάλκης το έχει θέσει από καιρό σε βασική του προτεραιότητα.

Κατάληψη στο Γυμνάσιο - Λύκειο Χάλκης

Μετά την συμβολική κατάληψη μιας ώρας του Δημαρχείου, οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Χάλκης, προχώρησαν από το περασμένο Σάββατο 5 Οκτωβρίου σε κανονική κατάληψη του σχολείου τους.
Τα αιτήματα των μαθητών αφορούν στην έλλειψη καθηγητών.

Συγκεκριμένα λείπουν επτά καθηγητές (Δύο μαθηματικοί, Φυσικός, Πληροφορικός, Θεολόγος, Αγγλικών και Γαλλικών) εκ των οποίων οι περισσότεροι διδάσκουν και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ' Λυκείου - για τα οποία έως τώρα δεν έχει γίνει ούτε μια ώρα.

Ενδεικτική είναι η συμπαράσταση του Δημάρχου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην κινητοποίηση των μαθητών, αναφέροντας κάποιοι ακόμα και τη σκέψη να εγκαταλείψουν το νησί, μετακομίζοντας και μεταγράφοντας το παιδί τους στη Ρόδο για την καλύτερη προετοιμασία του.

Η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά εκφράζει την βαθιά ανησυχία της για την πρωτόγνωρη αυτή έλλειψη εκπαιδετικού προσωπικού σε τόσο ευαίσθητες κοινωνικά και ανίσχυρες οικονομικά  κοινωνίες όπως αυτή του Δήμου Χάλκης. Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται σχετική δημοσίευση από την εφημερίδα "Ροδιακή"
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=263225&catid=5&maincatid=1

 

Μαθητές της Χάλκης στο Ευρωκοινοβούλιο


Από την Τετάρτη 18 έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκαν το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 7 μαθητές του Λυκείου Χάλκης και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που απηύθυναν στο σχολείο μας και στον Δήμο τον περασμένο χειμώνα ο Πρόεδρος του Δικτύου Μικρών Νησιών κος Λευτέρης Κεχαγιόγλου, η Αντιπρόεδρος κα Ελέγκω Παναγή και ο Ευρωβουλευτής κος Γεώργιος Σταυρακάκης.
Ιδιαίτερη ήταν η συμμετοχή πολλών Χαλκιτών στην εξεύρεση χρημάτων για την κάλυψη των μετακινήσεων και της διαμονής της αποστολής από τη Χάλκη μέχρι την Αθήνα και την επιστροφή τους.
Στους χορηγούς συγκαταλέγεται και η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά, ενώ το ταξίδι στις Βρυξέλλες μαζί με τα έξοδα διαμονής / διατροφής, τα κάλυψε το Ευρωκοινοβούλιο.            


Οι μαθητές μας ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν άλλα επτά μικρά νησιά (Κίμωλο, Νίσυρο, Παξούς, Σύμη, Αστυπάλαια, Σκύρο) και κατέγραψαν στη διάρκεια του καλοκαιριού τα προβλήματα των σχολείων των νησιών αυτών.
Τα αποτελέσματα της καταγραφής αυτής, τα παρουσίασαν στο Ευρωκοινοβούλιο την Πέμπτη και την Παρασκευή και σε ιδιαίτερες συνεντεύξεις. Στη διάρκεια της επίσκεψής τους ξεναγήθηκαν στις Βρυξέλλες, στη Γάνδη και στη Μπριζ.

Σε ανταπόδοση της συμμετοχής μας 20 περίπου Ευρωβουλευτές πρόκειται να επισκεφθούν τη Χάλκη την ερχόμενη Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου και να ξεναγηθούν από το Δήμο στο νησί και στο σχολείο.

 
Κατερίνα, Σοφία,  Χαζίνα, Μαρία, Βαγγελίτσα, Μιγκένα και Αντώνη, συγχαρητήρια σε εσάς και στους συνοδούς σας.

Οι μαθητές μας συναντούν το ΕυρωκοινοβούλιοΤηλεοπτικές συνεντεύξεις με την παρουσία των μαθητών μας
 
 
 
 

Συγχαρητήρια Επιστολή για Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο


Η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην Μάγια Τενοσβίλι, πρώην μαθήτρια της Γ’ Λυκείου του σχολείου της Χάλκης, η οποία πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Ανταμείβεται έτσι η σκληρή προσπάθεια πολλών χρόνων αυτού του κοριτσιού με το γνωστό σε όλους ήθος και ιδιαίτερα οι κόποι της των δύο τελευταίων ετών.
Συγχαρητήρια στους γονείς της, στους εκπαιδευτικούς και σε όσους την στήριξαν σε αυτήν την προσπάθεια. Η επιτυχία έχει μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε την κοινωνική απομόνωση των μαθητών μας στο νησί, την έλλειψη άλλων πηγών μάθησης και ευκαιριών προόδου και τις δυσκολίες κοινωνικότητας ενός εφήβου.
Η Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά δεσμεύεται ότι θα στηρίξει με κάθε τρόπο την Μάγια, όπως και κάθε μαθητή ο οποίος διακρίνεται και έχει ως παροδικό ή μόνιμο προορισμό την Αθήνα.
ο Πρόεδρος
Βαγγέλης Ηλιάδης


 

Μνημόσυνο για τον Σωκράτη Φανουράκη


Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη και οι συγγενείς του,
τίμησαν τη μνήμη του Σωκράτη Φανουράκη στο μνημόσυνο των 40 ημερών από τον θάνατό του,
το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013, στις 9 π.μ
στον Άγιο Γεώργιο στο Πυλί της Κω.

"Έφυγε" από κοντά μας ο Σωκράτης Φανουράκης


Την περασμένη Παρασκευή 12 Ιουλίου το απόγευμα, απεβίωσε ο αξιότιμος συντοπίτης μας Σωκράτης Φανουράκης.

Για πολλά χρόνια στήριζε οικονομικά την Ένωσή Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά, το Σχολείο της Χάλκης και τις δράσεις του, τον Δήμο της Χάλκης, πολλά έργα στο νησί, απόρους, μαθητές και τις οικογένειές τους, αλλά και κάθε Χαλκίτη που του ζητούσε βοήθεια.


Είναι ο Ιδρυτής εδώ και δύο χρόνια του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, το οποίο περιθάλπει ηλικιωμένους στη Χάλκη και δίνει υποτροφίες για μεταπτυχιακά για όσους διαμένουν ή κατάγονται απ’ το νησί, όπως ορίζεται και στο καταστατικό του Ιδρύματος.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε σήμερα Κυριακή το μεσημέρι στη Χάλκη όπου ο ίδιος επιθυμούσε να ταφεί και παραβρέθηκαν συγγενείς του, τα μέλη του Δ.Σ του Ιδρύματος, ο Δήμαρχος Χάλκης, πρώην και νυν βουλευτές Δωδεκανήσου, συνεργάτες του από την Κω και πολύς κόσμος για να αποχαιρετίσουν τον άνθρωπο που θύμιζε την παλιά καλή εποχή των Χαλκιτών με ήθος και προσφορά.

Η Ένωσή Χαλκιτών Αθήνας - Πειραιά τον τίμησε για την προσφορά του στο παρελθόν και θα το πράξει και στο μέλλον. Ως ελάχιστο φόρο τιμής - αντί στεφάνου, κατέθεσε 200 Ευρώ στο κοινωφελές  Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη.

Θα τον θυμόμαστε - όπως και τον αδελφό του Διογένη - με τις καλύτερες εντυπώσεις.
 
 
 

Χρήσιμα Νέα σε ... Links


Η Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Learning Parents’’ στο οποίο συμμετέχει (2011-1013) ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Χάλκης
 
Η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη
 
Η επίσημη ιστοσελίδα του Γυμνασίου – Λυκείου Χάλκης
 
και η σελίδα του σχολείου μας στο facebook
 
 
 Το Πρέβελης στο λιμάνι της Χάλκης.
Χαρακτηριστική και εντυπωσιακή μανούβρα του πλοίου κατά την είσοδό του στο λιμάνι.
 
Πρόγνωση καιρού για Χάλκη
 
Το είναι δεν είναι
Video δημιουργημένο από μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.
 
Το κρυφτό της Χάλκης
Video δημιουργημένο από μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.
 
Μαθητές του Λυκείου Χάλκης  θα επισκεφθούν  τον προσεχή Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
Χρήσιμα Links από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
 
Κανονισμοί Αλιείας
 
 
Αναδημοσίευμα της επιστολής της Ένωσής μας, από την Ομοσπονδία Δωδ/κών Σωματείων, σχετικά με τα υψηλά κόστη μεταφορικών στην ΑΝΕΚ. Τρεις μήνες μετά, απάντηση δεν έχει δοθεί.
 
 

Υποτροφίες 2013 Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη


Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 την χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές και λοιπές ερευνητικές σπουδές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής) θα πρέπει:
1) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου,
2) να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές
3) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους
4) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων
5) γνώση ξένων γλωσσών

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουνίου 2013, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, με αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά (όχι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ, Μαρασλή 21-23,  106 76 Αθήνα, ή στην Τ.Θ. 17050, Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) στη Γραμματεία του Ιδρύματος, 2107249940 – 2107214604 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00.
β) στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org στο email: info@fanourakisfoundation.org 
γ) στην Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά, vanil@otenet.gr, 6974918591

Κ.Δ.Β.Μ - Προκήρυξη Θέσης στο Δήμο Χάλκης

Από την προσεχή Ακαδημαϊκή χρονιά πρόκειται να λειτουργήσει στο Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Χάλκης,  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
 
Η προκήρυξη προβλέπει έμμισθη θέση Υπευθύνου Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, από το Δήμο Χάλκης, με σύμβαση από τον προσεχή Οκτώβριο έως την 30ή Ιουνίου 2015. Η αξιολόγηση θα γίνει με τυπικά κριτήρια και οι προαπαιτούμενες προυποθέσεις είναι ο υποψήφιος να είναι Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, Άνεργος (με βεβαίωση του ΟΑΕΔ) και γνώστης βασικής χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (με πιστοποιημένη γνώση). Η προθεσμία ηλεκτρονικήςυποβολής των αιτήσεων είναι η 7-6-2013.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας αποσταλεί η προκήρυξη, στείλτε μήνυμα ή τηλεφωνήστε: vanil@otenet.gr 6974918591.
 

Κοπή της Πίτας μας


Το Δ.Σ της Ένωσης  Χαλκιτών Αθήνας Πειραιά
 
πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

της Ένωσης την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 στην στέγη της Ένωσης.


 
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση το Δ.Σ. της Ένωσης Χαλκιτών, και πολλά μέλη της Ένωσής μας, καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων κος Γιάννης Φραγκούλης, εκπρόσωποι από το Σύλλογο των εν Ελλάδι Κασίων, οι Ευδοκία Βουβάλη και ο Νίκος Παπαδόπουλος - εκπρόσωποι της πολιτιστικής ομάδας "Αρχιπέλαγος", ο Πατέρας Στάχυς ο οποίος ευλόγισε την πίτα και μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Άκκρας Αφρικής, Σάββα.
  

Ο Πρόεδρος κ. Ηλιάδης αναφέρθηκε στη συνδρομή του κ. Σωκράτη Φανουράκη προς την Ένωση, καθώς και στις δραστηριότητες του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη και κάλεσε τα μέλη μας να διαδώσουν τις δράσεις των υποτροφιών και την περίθαλψη ηλικιωμένων του Ιδρύματος. Αναφέρθηκε επίσης στα νέα της Χάλκης, στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας των Δωδεκανησιακών Σωματείων σχετικά με την Έκθεση Παραδοσιακών Δωδεκανήσιων Προιόντων, την αιμοδοσία στον Άγιο Σάββα και στο Μεταξά, και τις εκδηλώσεις της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου τον Μάρτιο.  

Καλή χρονιά!

Για  το φωτογραφικό υλικό ευχαριστούμε τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Θανάση Κουκουλάκη