Υποτροφίες γαι Μεταπτυχιακές Σπουδές από το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ για Σπουδαστές με Καταγωγή από Χάλκη


Το ΙΔΡΥΜΑ του ήρωα ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ, προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 
Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων:

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση υποτροφιών θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις εξής προϋποθέσεις:
α) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου
β) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων
γ) να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές
δ) ο βαθμός επίδοσης με τον οποίο έλαβαν το πτυχίο / δίπλωμα πρέπει να είναι άριστα ή λίαν καλώς με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)
ε) η γλωσσομάθεια

 
Για πληροφορίες και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να απευθύνεται:

Α. ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ, Μαρασλή 21-23,
106 76 Αθήνα.

Β. στο email: info@fanourakisfoundation.org, στην ιστοσελίδα:
www.fanourakisfoundation.org, και στα τηλέφωνα: 2107249940 – 2107214604 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00.

Γ. στην Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά http://www.halki.blogspot.gr/,  στο e-mail: vanil@otenet.gr και στο τηλέφωνο 6974918591.