Υποτροφίες 2013 Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη


Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 την χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές και λοιπές ερευνητικές σπουδές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής) θα πρέπει:
1) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου,
2) να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές
3) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους
4) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων
5) γνώση ξένων γλωσσών

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουνίου 2013, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, με αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά (όχι με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ, Μαρασλή 21-23,  106 76 Αθήνα, ή στην Τ.Θ. 17050, Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) στη Γραμματεία του Ιδρύματος, 2107249940 – 2107214604 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00.
β) στην ιστοσελίδα www.fanourakisfoundation.org στο email: info@fanourakisfoundation.org 
γ) στην Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά, vanil@otenet.gr, 6974918591

Κ.Δ.Β.Μ - Προκήρυξη Θέσης στο Δήμο Χάλκης

Από την προσεχή Ακαδημαϊκή χρονιά πρόκειται να λειτουργήσει στο Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Χάλκης,  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
 
Η προκήρυξη προβλέπει έμμισθη θέση Υπευθύνου Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, από το Δήμο Χάλκης, με σύμβαση από τον προσεχή Οκτώβριο έως την 30ή Ιουνίου 2015. Η αξιολόγηση θα γίνει με τυπικά κριτήρια και οι προαπαιτούμενες προυποθέσεις είναι ο υποψήφιος να είναι Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, Άνεργος (με βεβαίωση του ΟΑΕΔ) και γνώστης βασικής χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (με πιστοποιημένη γνώση). Η προθεσμία ηλεκτρονικήςυποβολής των αιτήσεων είναι η 7-6-2013.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας αποσταλεί η προκήρυξη, στείλτε μήνυμα ή τηλεφωνήστε: vanil@otenet.gr 6974918591.